zunanivu@gmail.com
+381 61 1983 165

Živela greška!

Ništa ne može da se postigne u procesu koji teče jednolično. Sam život i nije tako ustrojen. Nikakvo kvalitetno rešenje se neće izroditi iz takvog procesa. Koliko god rad na sebi u trenucima bio pitak, koliki god polet osećali u dodiru sa energijom ne vezujete se za to, već idite dalje i dalje, dublje i […]

Read More »

Očekivanja

Jedan od motiva ljudi da krenu duhovnim putem je izbavljenje od sivila svakodnevice mističnim moćima. Čuda tipa spuštanje bele svetlosti i mističnih bića ispred nogu, magijanje, manipulacija, moći, su očekivanja ega. U ovoj zoni delovanja se zadržavaju mnogi koji krenu da se bave duhovnošću. Slika moćnog maga koji manipuliše silom je veoma primamljiva za infantilna […]

Read More »

Nada je za neupućene

Nada da će tamo neko sutra biti bolje, da će boljitak pasti sa neba je velika zabluda. Život koji prestane da teče kroz nas nikakva nada neće vratiti. Povezivanje sa zdravim izvorima energije, znači poboljšanje celokupnog stanja čoveka. To ne znači da je čovek zaštićen od života, već da se u interakciji sa životom dešava […]

Read More »

Zdrav start

Posvetila bih jedan blog ljudima za koje nije ovakav pristup iscelenja i rada na sebi. U organizmu se obnavljaju sva tkiva osim nerava. Ljudi sa bilo kakvim psihijatrijskim dijagnozama svakako nisu za ovakav vid rada na sebi. Ali i ljudi sa osetljivim nervnim sistemom, takodje ne bi trebali da se upuštaju u ovakav vid rada. […]

Read More »

Negativni naboj

Prepuštanje je stadijum u kome čovek odlučuje da ignoriše sve informacije koje stižu iz uma. Na početnim stadijumima rada čoveka razdiru sumnje, neverica, preispitivanja. Postoji JA koje zdušno brani svoju poziciju u sistemu čoveka. To je pozicija apsolutne vlasti u sistemu. Nekad vam se čini da ne možete da dodjete do sebe. Um pravi buku. […]

Read More »

Prepreke

Prijatnost dolazi u talasima. Obično kad čovek probije određenu prepreku u sebi, tada dolazi do olakšanja. Onda pristižu sumnje: „Ništa mi ne uspeva. To sve ja uobražavam. Ništa ne vidim, ne osećam…“ Tako da čovek ima dosta uspona i padova do momenta dok ne procveta tj dok se ne realizuje i zauzme svoje mesto u […]

Read More »

Prepuštanje

Praksom, koja uopšte nije laka, ni prijatna, se postiže protočnost ega. Učitelj stavlja učenika u vrlo neprijatne situacije, iz kojih učenik izlazi kao promenjen čovek. Suočavanje sa svojom tamnom stranom, sa svim mehanizmima zaštite uma je vrlo neprijatno. Vi ste se identifikovali sto posto sa ulogom koju igrate non stop, ubeđeni da ste to vi. […]

Read More »

Protočnost ega

Napraviti prvi korak u duhovnosti je najteži. Na ovoj našoj ravni caruje um. A kada um caruje onda je čovek preplavljen strahovima, sumnjama, lošim mislima, koje pokreću loše i nezdrave emocije. To je začarani krug negativnosti. Ceo njegov svet boji ego. Tada se rađaju ideje o sopstvenoj važnosti i osećaj da se ceo svet vrti […]

Read More »

Kretanje

Čovek, prolazeći kroz život, iz različitih razloga, taloži u sebe mnogo smeća. Ogromna količina smeća, u vidu različitih energetskih struktura, sprečava da se živi punim plućima. U suštini, čovek nosi na svojim plećima ogroman teret. Nemoguće je kretati se sa takvim teretom. Kretanje je osnova života, zato treba biti lak i nezavistan. Svi problemi u […]

Read More »

Nagon za slobodom

Život je kao okean. Svugde okolo nas. Živimo na odvojenim ostrvima u okeanu. Ne učestvujemo u toku sile. Većina ljudi živi životom koji nije ni život, ni smrt. Čovek je u dubokom snu. To je žalosno postojanje biološkog robota. Za čoveka koji traži takvo postojanje nije dovoljno. On oseća da nešto nije u redu. U […]

Read More »