Polja i mreže

Stanje čoveka u kalupu je nesvest, a u nekim slučajevima i koma. Plan je sačinjen tako da se navedeno stanje održava. Sa ekrana implanta uma, za održavanje stanja nesvesti, neprekidno se serviraju laži. Ljudi su pokoreni iluzijom. Uslovljeni su programima kontrole, koji agresivno napadaju čovekov sistem, te on pod pritiskom ispušta toksin koji se zove strah. U toksičnosti straha čovek čini korake koji ga još dublje vode u nesvest.
Život se odvija na kvantno spletenom planu u elektromagnetnom polju. To polje je programibilno tj. informaciono. Kvantna spletenost ili karma je rezultat učvorenosti informacija. Svetlost je informacija. Neometano kretanje svetlosti kroz polje je uspostavljanje toka. Otežano kretanje svetlosti je posledica spletenosti informacija u čvorišta polja. Na samom početku blokiran tok je nastao, nastankom prve anomalije. Anomalija je posledica dejstva koje je protivno zakonima kosmičke svesti. Magnetizam polja je takav da se dejstva privlače sličnim dejstvma. Otuda nagomilavanje anomalija u čvorišta ili sa druge strane uspostavljanje toka drugačijim dejstvima.

Ljudi su konstantno izloženi polju straha i distorzije, na koji način može da se izbori sa nakupljenom agresijom, panikom kojom smo preplavljeni sve vreme?
Ružne pojave koje su sastavni deo energetskog sistema čoveka, nastale pod uticajem anomalije je moguće pobediti svešću. Kada pojedinac u sebi uoči stanja ljutnje, straha, ljubomore, mržnje, sujete magnetizam zemaljskog plana ceo njegov sistem privlači ka vibracijama veoma sličnoj toj. Na taj način se informacije gomilaju i on ostaje zaglavljen u slepoj ulici loših stanja. Međutim, ako uz pomoć svesti okrene kormilo svog bića ka nečemu dobrom, smislenom magnetizam vuče ka sličnim vibracijama. Tako se pokreće energetski tok.

Život se odvija na kvantno spletenom planu u elektromagnetnom polju, to polje je programibilno.Da li se poljem može upravljati?
Magnetizam kao osnovna zakonitost zemaljskog plana nepogrešivo vuče ceo energetski sistem u određeni pravac. Dakle, ne može se reći da se poljem može upravljati, ali se može reći da se mogu očekivati određena stanja posle određenih radnji, tj. određena dela po kosmičkom zakonu odmah imaju posledicu. Ako postoji svest, pravac pozitivnog magnetizma je otkriven, tj. može se napraviti izbor ka božanskom. Tek iz stanja potpune svesti može se govoriti o manipulaciji poljem.

Da li spoljni uticaji zagađenje vazduha, vode itd. imaju uticaj na međućelisku komunikaciju kao i na informacije koje čovek može da primi i obradi?
Biološki okvir čoveka se već uveliko koristi kao eksperimentalni poligon. Danas je moguća manipulacija na mikro planu, a samim tim je moguće kreirati programe sve veće distorzije. Moguće je totalno urušavanje energetskog sistema preko određenog zračenja, otrova, energetske manipulacije itd. Na taj način se onemogućava osvešćivanje. Ovi faktori imaju najveći uticaj na početnim stadijumima procesa osvešćivanja. Čovek je veoma moćno biće, te i pored svih spoljašnjih uticaja može da se probudi. Zemaljski plan je programibilan i uz pomoć svesti i svetlosti je moguće reprogramirati telo, odnosno, generator. Distorzivnim atacima na ljude se zapravo uspostavlja kontrola. Kontrola se nažalost ne odnosi samo na generator već zalazi u duhovnu sferu. Cilj distorzije je zaključavanje čoveka do nivoa nemogućnosti komunikacije sa kosmičkom svešću. Limitiranje slobode, ograničenje pristupu znanjima, život u laži predstavljaju veoma opasne okvire u kojima se zli umovi bave kontrolom svesti. Međutim, čovek je božanskog porekla i poznato je mnogo primera samoiscelenja, života od svetlosti, van sistema, probuđivanja, te se rat tog tipa ne može dobiti od strane bolesnih umova.