zunanivu@gmail.com
+381 61 1983 165

Energetske igre gladi

Istraživanje energetskog upliva na umreženje, odnosno polja u kojem obitavamo, započela sam razmišljajući o ljudskoj gladi. Ljudi na Planeti osećaju glad za energijom isto kao što osećaju glad za hranom. Da bi mogao normalno da funkcioniše ljudskom sistemu potrebne su energije sa Zemlje kao i iz kosmosa. Kada bi smo bili u mogućnosti da kompletno ispunimo sve svoje energetske potrebe, mogli bismo da se razvijamo do našeg punog potencijala. To je slično kao sa hranom, organizmu su za normalno funkcionusanje potrebni vitamini, minerali, itd., ako ne unosimo sve što je potrebno, savršena mašinerija tela će naći rešenje u izvlačenju neophodnih elemenata iz raznih delova dostupne sredine, što će, kada resursi oslabe, neminovno dovesti do disbalansa u našem funkcionisanju.

U energetskom smislu, dostupna sredina je elektro-magnetno polje u kome živimo, splet bio-informativnih veza između svega postojećeg. Pošto ljudi energetski gladuju, reč je o potrebi za energetskim preživljavanjem, o zadovoljavanju potreba za određenim energijama. I na Zemlji i u kosmosu postoje različite energije potrebne za pravilno funkcionisanje ljudskih sistema. One su nam dostupne preko elektromagnetnog polja u koje smo već uronjeni, a ljudi ništa ne znaju o prirodi tog polja. Potrebno je proširiti vidike, proširiti svest sa nivoa životarenja bioloških robota na nivo života ljudskog bića u punom potencijalu.

Ljudi se snalaze u uslovima u kojima su se zatekli, kradući resurse jedni od drugih, kao u nekakvoj izolovanoj eksperimentalnoj sredini sa unapred zadatim uslovima u kojima raspoloživi resursi nisu dovoljni za preživljavanje svih učesnika eksperimenta. Samim tim, ljudi su daleko od upotrebe punog potencijala polja.

Ovo u čemu trenutno živimo ja zovem bolest. Zlo odvojeno od dobrog, kao ravnopravan antipod dobru, ne postoji. Postoji vremensko iskrivljavanje zdravog u bolesno. U celini, iz koje god sfere da krenete, postavka života je bolesna. Kao što postoji bolest tela, postoji i bolest suštine. Suština zahvaćena informacijom bolesti krivi se i degeneriše isto kao što se degeneriše bolesno telo.

Sve informacije i znanja koje ćete dobiti putem prezentovanja mojih ideja i mog rada dobijene su neposredno, takoreći iz mog bića, moje suštine, paketa informacija i znanja koje sam osvestila i sada je došlo vreme da ih podelim sa vama. Znanja i njihov način primene su autentična manifestacija suštine. U prošlosti sam prošla driling uspostavljanja sistema znanja izučavajući matematiku i fiziku i sada je došlo vreme da za ljude sistematizujem duhovna znanja. Iako smatram da je termin duhovan pogrešan jer asocira na nevidljivu vertikalu, vertikala uopšte nije nevidljiva, a ni neprimenljiva u realnosti. Ne verujem da morate da se izolujete, izgladnjujete ili primenjujete neke posebne tehnike kako biste rasli po vertikali, mada ne isključujem da su ljudi u tome uspevali i takvim metodama. Za mene je način na koji su se do sad interpretirala takozvana “duhovna znanja” zastareo. Sve o čemu ću govoriti je realno i praktično dostupno. Konačni cilj mog angažmana je stvoranje savršenih uslova unutar čoveka, kao i na celoj planeti, tako što će se svaki čovek dovesti do ostvarenja svog punog potencijala koji je u skladu sa kosmičkim zakonima, tj. sa pravom, izvornom prirodom Kreacije. To me dovodi do savršene Tesline ideje da bi svi koji se budu rađali na takvoj Zemlji buli rođeni kao Bude. Tada to ne bi bili izuzeci, već pravilo. Suština je u uslovima.

Sve oko nas je živo, uronjeni smo u bio-informaciono polje, a to znači da je sve podložno promeni! Našla sam način da uspostavim idealne uslove putem korišćenja polja, tj. mreža. Došla sam do toga da je karmu moguće spržiti ili bolje reći potrošiti, da je moguće sabrati iskustva svih nas u sadašnji trenutak, da je moguće ostvariti neverovatan sveukupan kosmički i ljudski potencijal, da je moguće, kao ružne snove, razvejati bolesti svih vrsta, uključujući i iskrivljavanje suštine, osvetljujući sećanja na zdravlje. Moguće je živeti, a ne uništavati sve oblike života, ne otimati resurse, ne ulaziti u interakcije radi resursa, biti kompletan samoodrživ sistem. Dokle god ne uspostavimo određene uslove na Zemlji, ljubav, sloboda… biće samo prazne reči, daleke utopije kao što su sada i oduvek.