zunanivu@gmail.com
+381 61 1983 165
Planina bogova Hrana

Planina bogova

Tera me voltaža moje prirode da ostvarujem snove vuče me da postignem nemoguće, stremim, naćićeš me u oblaku čiste energije kako iskričim iz tela kao sa vrha planine bogova... (iz zbirke Kreacija)

Više...

Hrana

Snevač sanja druge snove po beskonačnim dimenzijama kreacije. Mlazevi ekstaze u božanskom miru struje oko sedećeg Bude u opni neprekidnog trajanja ( iz zbirke Ekstaza)

Više...

Pocetna

PLAMEN IZOBILJA je dobrovoljno, nevladino, i neprofitno udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti u oblasti promocije i populizacije filozofskog shvatanja koje podstiče rad na duhovnoj spoznaji i sinergiji sa okruženjem, na razvoju intelektualnih, socijalnih, emotivnih veština pojedinca, grupe i društva u celini, uz pomoć upliva novih energija na bioinformaciono polje u kojem obitavamo u skladu sa kosmičkim zakonima, kao i naučnog pristupa ovom i ostalim filozofskim pravcima, odnosa sa drugim naučnim i istraživačkim disciplinama.

Primarni cilj Udruženja je promocija i popularizacija filozofskih stavova, životnih i duhovnih iskustava i shvatanja Tamare Čučković po obrazovanju diplomirani matematičar i magistar teorijske fizike, koje Udruženje naziva „Plamen izobilja“, a naročito u funkciji psiho-fizičkog oslobađanja i stvaranju savršenih uslova unutar pojedinca, grupa i društva u celini, uz pomoć upliva novih energija na bioinformaciono polje tako što će se svaki čovek dovesti do ostvarenja svog punog potencijala koji je u skladu sa kosmičkim zakonima.

Radom na ostvarivanju svog primarnog cilja Udruženje želi da pomogne i podstiče rad na duhovnoj spoznaji i sinergiji sa okruženjem na razvijanju intelektualnih, socijalnih, emotivnih veština pojedinca, grupe i društva u celini po konceptu „Plamen izobilja“.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje će:

  • Organizovati i održavati samostalno ili u zajednici sa drugim Udruženjima skupove i druge vidove javnog okupljanja svojih članova i zainteresovanih lica na teme zastupljene u konceptu Plamen izobilja, kao i drugih filozofskih, naučnih i drugih pravaca;
  • Organizovati seminare, edukacije, kreativne radionice i druge vidove obuka različitih ciljnih grupa i pojedinaca po konceptu Plamen izobilja;
  •  Organizovati po konceptu Plamen izobilja odmore i edukacije u prirodi u vidu grupnih putovanja u zemlji i inostranstvu;
  • Pružati savetodavnu pomoć pojedinicima i grupama, razvijati intelektualne, socijalne i emotivne veštine članova Udruženja, negovati odnose među njima i podržavati ih u ličnom uzdizanju;
  • Prikupljati materijalna sredstva, donacije i članarine radi podrške pojedincima, aktivnostima i projektima koji su u vezi sa proučavanjem koncepta Plamen izobilja;
  •  Organizovati izdavačku delatnost (objavljivati knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na rad Udruzenja);
  • Podržavati humano ponašanje u svakodnevnom životu, a posebno humanost i empatiju prema ugroženim kategorijama lica;
  • Razvijati etičnost, poštovanje prema sebi i drugima i raditi na reafirmaciji osnovnih ljudskih vrednosti-poštovanja života i ljudskog dostojanstva u celini;

Ukoliko želite da podržite rad našeg Udruženja možete donirati novac na račun:

265-6520310001284-40, Raiffeisen bank, Beograd.

Za uplate iz inostranstva instrukcije su sledeće:

IBAN: RS35265100000027596454

SWIFT: RZBSRSBG