Nagon za slobodom

Život je kao okean. Svugde okolo nas. Živimo na odvojenim ostrvima u okeanu. Ne učestvujemo u toku sile. Većina ljudi živi životom koji nije ni život, ni smrt. Čovek je u dubokom snu. To je žalosno postojanje biološkog robota.
Za čoveka koji traži takvo postojanje nije dovoljno. On oseća da nešto nije u redu. U njemu se pojavljuje udar, kao da nešto hoće da izbije iz njega, kao zatvorenik iz tamnice. Čovek shvata da nije slobodno biće. Taj udar, nagon za slobodom, je prvi korak. Tako počinje duhovna kriza, posle koje se otvara duhovni put. Sa postupanjem na put počinje bitka za život.