Magnetizam

Sila koja stoji iza svega što se događa na trgovinsko- ratnom planu je magnetizam. Postoje plus i minus polariteti. Plan na kome se odvija život predstavlja jedno učvoreno kvantno polje. Čvorišta imaju minus polaritet i privlačenjem se mogu formirati njihovi grozdovi. Na taj način magnetizam negativnog polariteta postaje jači, ukorenjeniji u sistemu čoveka.

Magnetizam funkcioniše besprekorno i sva je sreća da tako funkcioniše, zato što je mogućnost da se čovek izvuče iz anomalije velika. Čim se polaritet magnetizma svešću preokrene u suprotnom smeru, izvlačenje iz anomalije postaje moguće.

Pozitivni polaritet vodi u smeru raščvoravanja polja. Postoje razni nivoi raščvoravanja i razni načini da se do njega dođe. Potrebno je raskrčiti prostor između čvorišta po kome bi mogao da se odvija smer pozitivnog polariteta. To se postiže postepenim raščvoravanjem informacija pomoću svesti. Svaki put kada se čovek oslobodi sujete, ega, arogancije, mržnje, zavisti, ljubomore bilo kakvog mraka unutar sebe, pozitivnom afirmacijom on se okreće ka pozitivnom polaritetu.

Negativni polaritet je informacija zarobljena u anomaliji, a pozitivni polaritet je slobodna svetlosna informacija koja se kreće svuda. Samim okretanjem ka ideji o povećanju svesti iz unutrašnjeg gledišta postaje jasno šta znači kosmički zakon. Jasno je šta je dobro, a šta loše za čoveka i koje su konsekvence za to. Današnji čovek je izgubio kompas za dobro i zlo u svom sistemu. Kada se nešto radi protiv kosmičkog zakona, odmah se ulazi u negativni polaritet i gubi se svetlost. S druge strane, kada se deluje u smeru pozitivnih ideja, ulazi se u dejstvo pozitivnog polariteta i privlače se pozitivne stvari u život.

 

Spomenuli ste da smo mi stalno u negativnom polaritetu, kako osvestiti situaciju i promeniti polaritet?

 

Biće je božanskog porekla što znači da unutar sebe ima znanja o tome šta je dobro i zlo, bar bi trebalo da su ona već usađena u čoveka, ali ako ih nema onda mora da ih nauči. Da se čovek obavesti o tome da ima biće i da se obavesti o tome šta je to dobro, a šta nije dobro ako već nema te repere unutar sebe. Ako nema repere unutar sebe onda je jako teško govoriti o probuđivanju.

 

Da li se mi rodimo sa određenim anomalijama?

 

Čovek se rađa učvoren. Ljudsko telo je puno informacija koje su prenete od strane predaka, a preci svoja čvorišta nisu raščvoravali, osim ukoliko se raščvoravanje nije dešavalo prinudno. Kroz razna životna iskustva i izazove se raslabljuje negativan magnetizam polja. Zato se događa da postoje pozitivne i negativne nasledne informacije.

 

 

Ako se tokom života raščvori polje jednog čoveka kako bi izgledali životi njegovih potomaka?

 

Životi njihovih potomaka bi bili oslobođeni određenih čvorišta i svakako bi se lakše kretali kroz materijalni plan, ali pošto postoji ukrštanje genetskih linija sigurno će imati unutar svog informacionog polja pakete informacija koje je potrebno raščvoriti. Ljudi se ne rađaju bez te vrste opterećenja. Ono može biti jače ili slabije u zavisnosti od života predaka.

 

Da li čovek, bez obzira na životna dela, može u jednom momentu da se preokrene?

 

Može, u tome jeste poenta zato što je veoma lako upravljati magnetizmom. Promenom stanja, osvešćivanjem toga šta je anomalija, već se stvari menjaju, već se formiraju privlačna dejstva pozitivnih efekata. Kada se čovek jednom okrene pozitivnom polaritetu ne mora da znači da će u njemu i ostati. Ljudi iskaču iz pozitivnog polaritete zbog sopstvenih anomalija te se opet vraćaju u tunele abortiranih mogućnosti i time gube svetlost. Stoga je ponovo potrebno pokretanje energije da bi se čovek vratio u poziivan tok sile.