Kretanje

Čovek, prolazeći kroz život, iz različitih razloga, taloži u sebe mnogo smeća. Ogromna količina smeća, u vidu različitih energetskih struktura, sprečava da se živi punim plućima. U suštini, čovek nosi na svojim plećima ogroman teret. Nemoguće je kretati se sa takvim teretom. Kretanje je osnova života, zato treba biti lak i nezavistan. Svi problemi u životu su posledica toga što strukture u našem sistemu postaju sve gušće i gušće. Život više ne može slobodno da teče kroz nas…