zunanivu@gmail.com
+381 61 1983 165

Prošlost

Prošlost je, zapravo, u ovom trenutku, kolekcija mrtvih fajlova. Događaji, ljudi, iskustva iz prošlosti su imali svoj život, naboj i energiju u trenutku u kom su se događali. Uticaj na ceo sistem, dobar ili loš se odigrao tad, u tom trenutku. Kad kažem da prošlost ne postoji, šta to zapravo znači. Ako posmatramo prošlost kao […]

Read More »

Konekcije

Mi predstavljamo jedan savršen energetski sistem ispod dimne zavese iluzije uma. Taj sistem zbog naše kompletne nesvesti funkcioniše tako reći bez nas. Svaki dan prolazimo kroz neka stanja, ulazimo u neke relacije sa okruženjem i naš sistem reaguje. Energija se akumulira ili prazni jer naš sistem teži balansu, a u balansu nije nikad! Razlozi disbalansa […]

Read More »