Očekivanja

Jedan od motiva ljudi da krenu duhovnim putem je izbavljenje od sivila svakodnevice mističnim moćima. Čuda tipa spuštanje bele svetlosti i mističnih bića ispred nogu, magijanje, manipulacija, moći, su očekivanja ega. U ovoj zoni delovanja se zadržavaju mnogi koji krenu da se bave duhovnošću. Slika moćnog maga koji manipuliše silom je veoma primamljiva za infantilna bića. Ovladavanje silom ili bolje reći sobom u prisustvu sile je jedno od najvećih iskušenja. Postati besprekoran provodnik sile je već nešto drugo. Sila se ne može obuzdati, ali se može besprekorno kretati u polju sile. Otkrivati, razvejavati iluziju, o sebi, o životu, postati pristojno ljudsko biće, živeti u harmoniji sa sobom, sa okruženjem, ne praviti otpor toku sile, biti svedok realizacije namere sile i na kraju učestvovati u kreiranju makar malog dela pojavnosti, izaziva duboko poštovanje. Pravo ostvarenje je dostizanje stanja duboke harmonije u sebi, učestvovanjem u životu. Nikakve moći, znanja, kontrola nad životom, beg od života ne pomažu u procesu upoznavanja i oslobadjanja sebe od svega što smeta protoku sile.