Nada je za neupućene

Nada da će tamo neko sutra biti bolje, da će boljitak pasti sa neba je velika zabluda. Život koji prestane da teče kroz nas nikakva nada neće vratiti.
Povezivanje sa zdravim izvorima energije, znači poboljšanje celokupnog stanja čoveka. To ne znači da je čovek zaštićen od života, već da se u interakciji sa životom dešava čudo promena. Primljeno znanje, kroz proces oslobadjanja sad treba primeniti kako bi profunkcionisao zdrav energetski tok. Zbog stare logike većina ljudi odlaže delanje i na taj način i dalje se drže uspavanog stanja. Stanja u kome je čovek žrtva sudbine, genetike, okolnosti, uslova, okruženja, na kraju krajeva i samog života. To je stanje u kome se nadamo da će nešto da se desi, u kome smo navikli na trpljenje, na istu ulogu, na stav da je život težak, da nešto mora… Sve dok se ne uključimo u životni tok, život će izgledati kao teret pretežak za nošenje. A kad mu se prepustimo, ne znači da smo od njega zaštićeni i da nam se ništa neće dešavati, već znači da ćemo živeti punim plućima svakog momenta koji imamo na ovoj planeti.