Neprijatelj ljudskosti

Primer perfidnog cinizma će lepo oslikati situaciju. Programi dejstvuju u krugu uzroka i posledica u ovom svetu. Osećate se ugroženo, odmah ugrožavate. To je  besmislena igra ratovanja. Perfidni cinizam koji je uperen direktno na vas, je uperen na vas da vas obori i to se tendenciozno radi. Kada to raspoznate shvatićete prave neprijatelje ljudskosti. Doćićete do određene nakaradne svesnosti koja stoji iza takve vrste delovanja i otvoriće vam se saznanja o pravim neprijateljima ljudskosti. I pravi neprijatelji ljudskosti je zapravo prikačen za otrov u srcu. Ne postoji opravdanje. Nesvest ne može biti opravdanje za činjenje zla. Zlo se uvek čini svesno. Zato su  potrebne rekapitulacije da bismo uvideli mehanizme ili tragove zločina.

U pitanju zbog čega se neko poneo na određeni način leži  tajna koja se zove ljudski izbor.  Neko vas je povređivao uzgajajući vam otrov u srcu. On je davno postao zavistan od toga da bude maltretiran i onda vas podstiče tako što maltretirajući vas traži da i vi maltretirate njega. Uzrok, posledica, povređeni povređuje. Kada uđete u trag ovome, onda ćete moći da uhvatite tragove do sopstvenog srca i do momenata kada niste napravili izbor ka božanskom. U toj tananosti se krije tajna ljudskog izbora. Vas su povređivali, vi povređujete i onda se desi neki momenat u kome automatski vi krenete da povređujete, ali u tom momentu svaki čovek zna šta radi. Ne možemo govoriti o nesvesti! Izbor čoveka leži u opredeljenju ka božanskom u svakom trenutku života, nepristankom na učešće u zlu. Srčani prostor je prepun infekcija i otrova i to je opet bolna spoznaja pred kojom se ne može govoriti o nesvesti i vaditi se na neznanje.

Čovek treba da počne da živi u skladu sa svojom posebnošću, sa svojom božanstvenošću. Nepristajanjem da se bude taj koji će da povređuju zato što je povređen, otvara se prostor srca u koji se pušta božansko, to je takođe veoma bolan proces zbog rana koje čovek ima. Svaka ćelija u ljudskom telu pamti da je izmaltretirana, ispovređivana. Ne moraju to da budu otvorena zla. Kada se lukavstvom sprovodi zlo to je zapravo najgori oblik, najperfidniji oblik jer je potrebna inteligencija da biste shvatili o čemu se radi ili sačuvano srce pa da osetite šta se tu dešava, šta se radi iza kulisa. Probuđivanje podrazumeva rušenje kulisa, osvešćivanje realnosti ljudske egzistencije.