zunanivu@gmail.com
+381 61 1983 165

Kartografija života/ Da li je 3D realnost dovoljna?

Rodjenje,…,smrt. Izmedju toga okovi sudbine i karme. Da li je realnost dovoljna? Reč život za mene ima duboki smisao. Surfovanje i ronjenje, priključivanje, ispijanje sokova iz jedinstvenih, neponovljivih trenutka, jedna punoća, koja se postiže prisustvom, svesnošću. Svesnost otvara vrata polju sile. Postići budnost to je ratnicki poduhvat. Svakodnevna borba, boriti se za budnost, za ovde […]

Read More »

Zona zdravlja

Kultivisanje sistema!!! Um, srce, energija, telo ujedinjeni… Živimo u programibilnom polju. Na nas, naše energetske sisteme se može uticati. Tako da ozbiljno možemo sebi uništiti život (ako nas neko već nije preduhitrio 😊) vezujući se za destruktivne programe. Na koje se navezuju drugi slični programi i u tom začaranom krugu život se pretvara u pakao, […]

Read More »