zunanivu@gmail.com
+381 61 1983 165

Vrste energija

Uspela sam da izdvojim pet mrežnih energija, šest energija potrebnih za idealne uslove unutar ljudskog sistema i još tri specijalne energije; dve za dezintegraciju/transformaciju bolesnih spojeva ili zahvaćenih područja polja i jednu za uzdizanje do avatarskog nivoa. Ukupno 14 bazičnih energija dovoljnih za uspostavljanje idealnih uslova za rast po vertikali i razvoj punog potencijala ljudskih bića.

Mrežne energije služe za razbistravanje energetskih niti polja, za dalekosežno otklanjanje anomalija i bolesti u svim pravcima. Pod tim podrazumevam širinu horizontale, kao i dubinu vertikale. Ljudi su duboko ukorenjena bića, uronjena u sveproživljeno iskustvo drugih. Moguće je po dubini transformisati anomalije predaka, doći do samog jezgra karmičkog zapleta i rasplesti ga, tako da sadašnji život bude rasterećen teškog bremena. Naša tela nastaju iz dubine Zemlje, iz semenja predaka.

Sa druge strane, postoji istorija bića, duha, na koju je takođe moguće uticati i transformisati anomalije bića. Bolest nije samo zemaljska već je i kosmička kategorija. Moguće je sabrati sva iskustva bića u jednu tačku postojanja, sadašnji trenutak, maksimalno razvijajući ljudski kapacitet. Potrebno je rasvetliti i ozdraviti receptore generatora (tela), racio i duševnost, očistiti neracionalnu primenu đubreta u vidu misli i emocija. Mi smo kompleksna i sveprožimajuća bića; tačke koje sadrže beskraj, sabijene u naizgled preusku postavku matriksa.

Šest baznih telesnih energija, koje uključuju kako zemaljske tako i kosmičke energije, zadovoljiće beskrajnu glad ljudskih bića za energijom, upravo oslobađanjem celog sistema. Pružajući mogućnost da se unutar ljudi stvore uslovi za zadovoljstvo i kompaktnost, potpuno eliminišućil trku za zadovoljenjem beskonačnog niza svakojakih potreba i želja, proisteklih iz anomalija sistema.

Avatarski nivo ili Buda nivo je energija koja može da proširi uslove tako da se unutar svakog čoveka probudi Buda (Probuđeni), a da rođenje kompaktnih, prisutnih bića postane pravilo.

Anomalije tvorevine su prisutne oduvek, u uslovima samoprogramiranja. Čak postoje anomalije na nivou entiteta, pa i onih koji na nas i naše živote imaju upliv iz takozvane duhovne sfere. Mnoge od njih naša ograničena percepcija tretira kao viša bića. Bez direktnog upliva iza zavese ljudi su bespomoćne marionete, koje nastavljaju da reprodukuju anomalije, čak i za celu tvorevinu. Svaki entitet koji dobija energiju od živih generatora može sebe ustoličiti kao Kreatora. Inicijacija kao sistem davanja svojih resursa na upotrebu zarad dobijanja pristupa drugim resursima je zastareo model. U totalnom slepilu ljudi moguća je svaka manipulacija. Pristup kreaciji je apsolutno moguć. Što je sistem zdraviji, to prirodno može da probudi svoju pripadnost bioinformacionom polju, samim tim i svoj izvorni kapacitet Probudjenog koji je u skladu sa celinom.

Dve pomenute pomoćne energije služe za dezintegraciju delova sistema zahvaćenih poodmaklim stadijumima bolesti. Dezintegraciju je moguće izvesti bez urušavanja sistema, moguća je transformacija, kao i suptilna reciklaža obamrlih delova, moguć je proces vraćanja u stanje zdravlja; ukratko, moguće je totalno oslobađanje sistema za funkcionisanje u skladu sa bioinformacionim poljem.
Pod pojmom mrežna energija podrazumevam tipove energija koje prirodno mogu uticati na iscelenje spojeva unutar mreže, polja.