Protočnost ega

Napraviti prvi korak u duhovnosti je najteži. Na ovoj našoj ravni caruje um. A kada um caruje onda je čovek preplavljen strahovima, sumnjama, lošim mislima, koje pokreću loše i nezdrave emocije. To je začarani krug negativnosti. Ceo njegov svet boji ego. Tada se rađaju ideje o sopstvenoj važnosti i osećaj da se ceo svet vrti oko nas. Taj naizgled složeni mehanizam koji stvara um zbog sopstvene zaštite je toliko mali i beznačajan naspram okeana života. A pravi ogromne probleme u životu pojedinca. Percepcija pojedinca je fiksirana u jednoj tački. On posmatra svet iz jako uskog ugla sopstvenog ega. Najveće dostignuće je postizanje protočnosti ega. To znači da naša percepcija više nije fiksirana, da možemo da se premeštamo iz sebe i slobodno krećemo kroz veliko bogatstvo percepcija razlicitih oblika života. Postajemo protočni za silu, a samim tim slobodni od svih okova koje nam nameće sadašnji način života na planeti Zemlji.