Konekcije

Mi predstavljamo jedan savršen energetski sistem ispod dimne zavese iluzije uma. Taj sistem zbog naše kompletne nesvesti funkcioniše tako reći bez nas. Svaki dan prolazimo kroz neka stanja, ulazimo u neke relacije sa okruženjem i naš sistem reaguje. Energija se akumulira ili prazni jer naš sistem teži balansu, a u balansu nije nikad! Razlozi disbalansa su razni počev od vazduha koji udišemo, raznih agenasa iz hrane, vode, navika, stresa, praktično od sveopštih uslova života, prirode ove ravni itd. Kada se npr. dešava da se napravi višak energije ili određeni čep nagomilane energije počne da nas blokira, blokira naše organe itd, mi tada imamo potrebu da izbacimo višak aktivnošću, vikom, agresijom…ili nam sam blok stvara nervozu, nelagodnost pa tražimo izlaz u nekoj vrsti otpuštanja stresa. Međutim to našem mozgu nije dovoljno pa počinje da pravi konekcije sa prošlošću, događajima, željama, ljudima itd. i zapravo nas uvodi u proces traženje objekta, takozvanog razloga za pražnjenje. Pa se kaobojagi praznimo sa valjanim razlogom na nekoga. Koja iluzija! Kada imamo manjak energije negde, rupu koju treba popuniti, na isti način naš um pravi konekcije sa potrebama, na taj način smo „priterani“ da se slepimo za nekoga da bi nadomestili ili mu uzeli energiju koja nam je potrebna. Pa kaobojagi ludujemo za nekim, volimo nekoga, želimo nekoga. Opet iluzija! Naš um neprestano traži konekcije! Stanja su potpuno normalna pojava za dinamički energetski sistem s obzirom na uslove u kojima postoji. Potpuno je prirodno da ako ste pali ispoštujete svoje stanje ili ako ste skočili, takođe. Stvoreni smo savršeni, zapravo svaka postavka je savršena, ona se krivi iluzijom, krivi se nesvešću, krivi se mentalnim lepljenjem određenih pojava na određena stanja, koja suštinski nisu povezana. Prošlost ne postoji, kao ni budućnost. Prošlost je samo niz mrtvih fajlova, kojima mi dajemo energiju uz pomoć konekcija uma. Samo uz povećanje svesti možemo uočiti stvarnost kakva zaista jeste, neobojenu iluzijom, možemo spoznati prirodu ove ravni, sopstvenu prirodu, mehanizme po kojima funkcionišemo, ustrojstvo svemira i naučiti da živimo u skladu sa sobom i okruženjem.