Apstinencija

Šta znači pustiti, otpustiti? Kad se držite nečega, neke emocije, stanja, sećanja, patite, iznosite sebi i prijateljima teorije i teorije o tome zašto je nešto, pa vam neko kaže ej pusti to, što to da držiš više, trujete, vi uglavnom ne možete da shvatite šta to zapravo znači i kako se to puštaju stvari.
Danas ću govoriti o apstinenciji kojom bi trebali da stavite um na njegovo mesto, uspostavite kontrolu i sprečite ga da pravi konekcije. Dakle reč je o apstinenciji uma od pravljenja konekcija. Mozak je organ u telu, koji obavlja svoju funkciju. Zašto mu onda dajemo toliku prednost u odnosu na sve drugo, čak toliku da je zagospodario u potpunosti. Prosto dopuštamo da nas opsedaju misli, da se transliramo u nekakve zamagljene svetove, nadograđenih sećanja, mašte, noćnih mora, u prevodu, nosi nas um gde mu volja. Za taj proces je, na sve, prikačeno zadovoljstvo ili jaki nadražaji, pa smo mu totalno prepušteni.
Apstinencija od konekcija znači kad ste u nekom stanju, a vi krenete da listate fajlove po mozgu da bi našli objašnjenje, ne radite to! Pojačavajte svest vraćajući se u SAD i OVDE. Time će konekcije nestajati, a vi ćete imati priliku da uočite prave istinite razloge sopstvenog stanja. Taj proces uspostavljanja kontrole nad umom je veoma težak za spavače, al opet je tako jednostavano rešenje za odbacivanje svih prekomplikovanih konekcija uma i njihovih posledica na nas.