Razumevanje

Mi se međusobno ne razumemo jer svako je zatvoren u svoj matriks. Suštinski se ne razumemo, razvijamo se kroz konflikt, bol. Ok. Do ovoga smo došli u današnjem vremenu. Mnogi itelektualci, uključujući i naše fenomenalne intelektualne pojave, su sabrali svetska znanja i učinili vam ih dostupnim. Svima (ko promišlja život) je jasno da živimo po akvarijumima matriksa, da ljubav ne postoji u praksi, da zapravo živimo u ratu, zatrovanosti, protivčovečnoj civilizaciji itd.

Takođe, živimo u fantastičnom vremenu u kome je evidentno da informacije kruže brže, da su znanja dostupna, da se dele itd. Znači intelektualno su stvari postavljene. Sad u ovom momentu je ključno da krenemo dalje iz mentalnog kruga. Da ljudi shvate šta sve postoji u ovom svetu, da počnu da primenjuju znanja. Ne možemo se predati zlu koje nas okružuje u vidu otrova, zračenja, neracionalnog korišćenja tehnologije, farmakomafije, bolesnih ideja koje nam se implantiraju. Primer, majka rađa svoju unuku, svom sinu geju, smućkanu u laboratoriji od njegovog spermatozoida i jajašca partnerove sestre!!! Ne može me niko ubediti posle svega što vidim i znam da je cirkus u kom živimo normalan, da je reč o „civilizacijskom napretku“, a ne o teškoj boleštini.

Nije nas Bog stvorio ovakvima. Nisu stvari gotove i tu da ih mi samo progutamo. Ljudski kapacitet je mnogooooo veći. Finotvarni univerzum je živ, samospoznajan, kreativan… Nema tajni, nema inicijacija, to je samo put otkrivanja. Postoji božanska inicijacija koju otkrivamo za života. Ako ste izvor izbićete. Živimo uronjeni u kreaciju. Naša nesvest je naš najveći neprijatelj! Ajmo da razvijamo receptore srca, u ovom kontaminiranom svetu, život jedino naša svest može spasti. Kad imate svest stvarnost se otvara, čula se otvaraju, upadate u tok sile, osetite stvarnost, osetite ljude, osetite situacije NEPOSREDNO. Možete znanja dobijati neposredno iz polja. Onda vam nisu potrebni „prevodioci“ za život. Ne treba vam niko da vam govori šta je dobro, šta ne, da se nekritički kljukate svime što vam se servira. Bukvalno svaki prosečan čovek sa suštinom (dušom), može da se osposobi da živi u frekvenciji ljubavi. Možemo se osvestiti i izaći ZA NAŠEG ŽIVOTA izvan matriksa.

Za početak budite buntovnici, van sistema, odupirite se zlu. Mi u Srbiji odlično znamo šta to znači. Znamo gde smo, idemo dalje. Rapidno raste broj obolelih od raznih bolesti. Informišite se, raste zlo, ali raste i svest, postoje rešenja. Mi smo kosmička bića, kosmički mehanizmi, svetlosna bića, koja svojim unapređivanjem unapređuju sve oko sebe.