zunanivu@gmail.com
+381 61 1983 165

Dobrodošli na stranicu Plamen Izobilja!

Sve informacije i znanja koje ćete dobiti putem prezentovanja mojih ideja i mog rada dobijene su neposredno, takoreći iz mog bića, moje suštine, paketa informacija i znanja koje sam osvestila i sada je došlo vreme da ih podelim sa vama. Znanja i njihov način primene su autentična manifestacija suštine. U prošlosti sam prošla driling uspostavljanja sistema znanja izučavajući matematiku i fiziku i sada je došlo vreme da za ljude sistematizujem duhovna znanja.

Sve o čemu ću govoriti je realno i praktično dostupno. Konačni cilj mog angažmana je stvoranje savršenih uslova unutar čoveka, kao i na celoj planeti, tako što će se svaki čovek dovesti do ostvarenja svog punog potencijala koji je u skladu sa kosmičkim zakonima, tj. sa pravom, izvornom prirodom Kreacije. To me dovodi do savršene Tesline ideje da bi svi koji se budu rađali na takvoj Zemlji bili rođeni kao Bude. Tada to ne bi bili izuzeci, već pravilo. Suština je u uslovima!

Izobilja svima!